وبسایت های اصلی

دسته بندی :  

تاریخ : دوشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۰
: بازدید
۰ دیدگاه
نوشته : mehran

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای طبیعی و تکنولوژی ۱

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۰۷/۰۱/۱۳۸۷ الی ۱۰/۰۱/۱۳۸۷
مکان برگزاری نمایشگاه : ازمیر – ترکیه
شماره سالن : ۵
شماره غرفه : ۴۰۲۳

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
مدیر فروش و بازرگانی : آقای حمید بیات
مدیر تولید : آقای مهندس علی اکبری

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماربل،سنگهای طبیعی و تکنولوژی ۲


تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۱۳/۰۶/۱۳۸۶ الی ۱۶/۰۶/۱۳۸۶
مکان برگزاری نمایشگاه : ترکیه-استانبول
شماره سالن : ۵A
شماره غرفه : ۱۵

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
مدیر فروش و بازرگانی : آقای حمید بیات
مدیر تولید : آقای مهندس علی اکبری

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ۳


تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۱۰/۰۵/۱۳۸۶ الی ۱۳/۰۵/۱۳۸۶
مکان برگزاری نمایشگاه : تهران – ایران
شماره سالن : ۲۵A
شماره غرفه : ۲۰

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
مدیر فروش و بازرگانی : آقای حمید بیات

هشتمین نمایشگاه بین المللی مسکو – نمایشگاه سنگ ۲۰۰۷ ۴

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۰۵/۰۴/۱۳۸۶ الی ۰۹/۰۴/۱۳۸۶
مکان برگزاری نمایشگاه : مسکو- روسیه
شماره سالن : A
شماره غرفه : ۲۷

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
حمید بیات : مدیر امور بازرگانی و فروش

سنگ + تکنولوژی ۲۰۰۷ ۵

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۱۶/۰۳/۱۳۸۶ الی ۱۹/۰۳/۱۳۸۶
مکان برگزاری نمایشگاه : نورنبرگ – آلمان
شماره سالن : ۵
شماره غرفه : ۱۲۶

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
حمید بیات : مدیر امور بازرگانی و فروش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و سنگهای طبیعی ۲۰۱۱ ۶

تاریخ برگزاری نمایشگاه : از ۰۳/۰۱/۱۳۹۰ الی ۰۶/۰۱/۱۳۹۰
مکان برگزاری نمایشگاه : ازمیر - ترکیه
شماره سالن : ۵
شماره غرفه : ۵۰۴۶

اعضاء شرکت کننده در نمایشگاه :
مدیر عامل : آقای روح الله باباخانی
رئیس هیئت مدیره : فاطمه صارمیان

صفحه 1 از 11